През октомври 2023 г. стойността на предоставените жилищни кредити възлиза на 10,2 млрд. лева, което представлява увеличение от 19,2% спрямо същия месец на предходната година. Това е най-високият темп на растеж на жилищните кредити от 2009 г. насам.

Основните фактори, които допринасят за този ръст, са ниските лихвени проценти и нарастващото търсене на жилища. Лихвените проценти по жилищните кредити в България са сред най-ниските в Европа, което прави тези кредити по-достъпни за потребителите. От друга страна, търсенето на жилища се повишава, тъй като населението в България нараства и все повече хора се стремят да притежават собствен дом.

Ръстът на жилищните кредити може да има както положителни, така и отрицателни последици. От една страна, той може да стимулира икономическия растеж, тъй като потребителите използват кредитите, за да закупят жилища, които са необходими за тяхното благосъстояние. От друга страна, твърде високият ръст на жилищните кредити може да доведе до увеличаване на риска от неплатежоспособност, което може да има негативни последици за банковата система и за икономиката като цяло.

Важно е да се отбележи, че ръстът на жилищните кредити в България се наблюдава на фона на повишаване на инфлацията. Инфлацията води до увеличаване на разходите за живот, което може да затрудни потребителите да обслужват своите кредити. В този контекст е важно потребителите да бъдат внимателни при вземането на жилищен кредит и да се уверят, че могат да си позволят да го обслужват.

Ето някои от рисковете, свързани с твърде високия ръст на жилищните кредити:

Важно е да се следи внимателно развитието на жилищните кредити в България, за да се избегнат потенциалните рискове.  

Според данни на Агенция по вписванията за третото тримесечие на 2023 г., вписаните продажби са общо 54 277 броя. За сравнение, през предходното второ тримесечие те са били 54 371 броя. Това е петото поредно тримесечие на спад на сделките за покупка у нас.

Спада се наблюдава както в големите, така и в малките градове. София, Пловдив, Варна и други областни центрове отчитат спад през третото тримесечие.

Има няколко фактора, които допринасят за спада на сделките с имоти в България:

Очаква се спадът на сделките с имоти в България да продължи и през следващите месеци, това би  било значителен проблем ако сте диверсифициран само и единствено в недвижими имоти, търгувайте с ИИ сега! Бъдещето е тук.