ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Нашата политика за поверителност е предназначена да гарантира, че никакви лични данни, които ни предоставяте в процеса на създаване на търговска сметка или по време на текущи търговски дейности, никога няма да бъдат използвани за нещо различно от първоначалното предназначение. Полагаме големи усилия, за да предотвратим разкриването на лична информация от всякакъв вид на всеки, който може да злоупотреби с нея.

Освен всичко друго, ние използваме най-новата SSL технология за криптиране. Ние работим изключително с доставчици на услуги, които спазват условията на нашата политика за поверителност и са безупречно надеждни.

Информацията, която ни предоставяте, се използва само по начина, за който изрично сте се съгласили, директно от нас, както и от всяка трета страна, участваща в предоставянето на услугите, от които се нуждаете (например услуги за парични преводи).

Събиране на лична информация Предоставянето на онлайн брокерски и търговски услуги изисква лична информация да бъде споделена с нас. Ето списък на етапите, на които се извършва такова събиране на информация: При създаване на сметка за търговия на живо или демо такава. Събраната информация ще включва подробности като пълно име, дата на раждане, място на пребиваване (включително пълен адрес) и имейл адрес.

Данните за банкова сметка и кредитна карта се изискват само при създаване на сметки за търговия на живо. Някои лични данни се събират всеки път, когато се направи депозит във вашата сметка за търговия. По същия начин, както при депозитите, предоставянето на лична информация е необходимо, когато се правят тегления от сметки за търговия.

Тип събрана лична информация Личната информация, която събираме от нашите потребители, не се състои само от подробности, които са необходими за предоставяне на потребителите на търговските услуги, от които се нуждаят. Сред тази информация са подробности като: Пълно име, адрес, дата на раждане, професия, номер на лична карта/номер на паспорт. Описание на предишен търговски опит. Документи, доказващи местоживеенето, като разписки за плащане на сметки за комунални услуги или общински данъци. Информация относно финансовото състояние, като доходи и активи. Документи, доказващи жизнеспособността на данните за банковата сметка (като банкови извлечения).

Друга информация, която трябва да съберем, за да проверим законността, всичко по наше лично усмотрение. Начини, по които се използва личната информация Личната информация, която събираме, се използва или за гарантиране на законността и/или за обработка на заявки, направени от търговци. Всеки доставчик на онлайн брокерски и търговски услуги трябва да използва всяка лична информация. Такава информация е необходима за извършване на транзакции като поръчки за покупка/продажба, депозити и тегления към и от сметки за търговия. Част от събраната лична информация ни позволява да оценим финансовото състояние на търговеца, така че да можем да предложим подходящи услуги и продукти.

Освен всичко друго, ние използваме лична информация за: Проверка на данните, предоставени от потребител. Създаване и управление на сметки за търговия (на живо и демо). За комуникация с потребители, например чрез имейл. За анализиране на търговски дейности с цел изготвяне на индивидуални оферти. За предоставяне на нашите потребители на първокласни услуги за търговия, включително лично ръководство.

Гаранция за поверителност – Искаме да уточним, че лична информация от всякакъв вид, предоставена ни от тези, които използват нашите услуги, или при създаване на нова сметка за търговия, или по време на използването на такава сметка, никога няма да бъде споделяна с трета страна, освен ако потребителят е дал своето съгласие за такова споделяне на информация. Начини, по които се събира лична информация Има няколко начина, по които ни се предоставят лични данни: Чрез използването на защитени онлайн формуляри.

Чрез качване на файлове в нашата база данни (сканиран документ на екземпляр) Чрез автоматизирани процеси (данни като IP адрес, тип операционна система, тип браузър и др.). Използването на бисквитки също може да бъде направено, ако настройките на браузъра позволяват това да се случи. Чрез имейл кореспонденция и прикачени файлове Информация, предоставена по телефона или в хода на онлайн чат с някой от нашите сервизни представители. Споделяне на лична информация с трети страни Както е посочено в гаранцията за поверителност по-горе, никакво споделяне на информация няма да се извършва без предварително съгласие от потребителя, на който тя принадлежи.

Когато участват трети страни (като услуга за парични преводи, банки, счетоводители или други финансови институции), потребителите са добре запознати с този факт и самоличността на третата страна се разкрива. Потребителите са информирани за факта, че споделянето на информация с трета страна ще се случи, ако изпълнят действието, което възнамеряват да предприемат. В редки случаи може да бъдем законово задължени да споделяме лична информация с властите, участващи в усилията за борба с измамите и прането на пари. В такива случаи може да възникне компенсация за информацията, предоставена от филиали, брокери и други. Защита на личната информация Полагаме големи усилия, за да гарантираме, че няма компрометирана лична информация. Между другото мерките, които предприемаме, включват:

Използване на авангардна технология за криптиране и контрол на достъпа, включително SSL криптиране и защитна стена.

Предоставяме достъп до бази данни само на тези, които са пряко ангажирани с използването на данните, съхранявани в тях, и само по начин, който не застрашава поверителността. Само оторизирани потребители могат да получат достъп до сметки за търговия при предоставяне на правилното потребителско име и парола. Ние не съхраняваме данни за кредитни карти и не участваме в обработката на парични преводи, направени с помощта на кредитни карти (всички те се извършват директно от компаниите за кредитни карти).

Ако искате да направите допълнително запитване или да имате оплакване, искате да направите; можете да се свържете с нашето обслужване на клиенти, което е на разположение 24/7 чрез чат на живо, имейл или телефон.