REFUND POLICY

  1. Възстановяването на сумата ще бъде извършено в същата валута и по същата сметка и/или кредитна карта, от която средствата са били първоначално депозирани. Компанията има право да анулира искането за възстановяване на средства в рамките на 5 работни дни, ако Клиент не предостави на Компанията данните за банковата сметка за възстановяване чрез банков превод. То трябва да бъде формуляр на официален документ с печат и лого на Банката на клиента. Официалният документ трябва да включва следната информация: IBAN номер/номер на сметка, SWIFT/BIC; маршрутен номер (ако има такъв), име на клиента, име и адрес на банката;
  2. Компанията може да начислява комисиона за депозити в Търговската сметка и възстановяване на средства на Клиента, включително такси за банкови преводи в полза на Клиента. В зависимост от платежното решение таксата ще бъде 25 – 50 евро за всеки банков превод. Споменатата такса ще бъде приспадната от банковия превод.
  3. Исканията за възстановяване трябва да се подават през уебсайта на компанията. Компанията не е задължена да обработва заявки за възстановяване на средства, изпратени по друг начин.
  4. В случай на искане за възстановяване, направено от Клиента, Компанията превежда исканата сума (без таксите за превод, ако е приложимо) в рамките на Седем (7) работни дни след деня, в който Клиентът е идентифициран от Компанията, при спазване на Маржа изисквания, определени от дружеството, в пълен размер.
  5. Компанията има право да отмени искането за възстановяване на сумата на Клиента, ако по преценка на Компанията: а) оставащият баланс (след възстановяването) не е достатъчен, за да гарантира отворените сделки в Търговската сметка; б) клиентът не е верифициран от Компанията. Клиентът трябва да предостави пълен пакет KYC документи (лична карта, доказателство за адрес, доказателство за плащане: копие на предната карта – показва само последните 4 цифри, дата на изтичане и име на притежателя на кредитната карта; копие на задната карта – показва само последните 4 цифри на кредитната карта и вашия подпис); в) клиент не е предоставил на Дружеството подписани ръкописни Декларации за депозит за всяка депозитна транзакция, Бонус план/договор (в случай че е предоставен Бонус); г) клиентът трябва да изпрати необходимите подписани документи в рамките на следващите 5 работни дни, в противен случай заявката за възстановяване на средствата на клиента може да бъде анулирана от Компанията.

При определени извънредни обстоятелства Компанията може да извърши възстановяване на средства в полза на картата, от която са дошли средствата:

Клиентът не е бил верифициран в рамките на 14 работни дни след транзакция с карта;

Компанията установи, че транзакция е извършена от третото лице.

Компанията установи, че Клиент нарушава приетото Клиентско споразумение;

Компанията не удържа никакви комисионни от възстановяването на средства по картата.