KЛИЕНТСКА ПОЛИТИКА

Разпоредбите на международното право, включително тези, предназначени за предотвратяване на прането на пари, изискват доставчиците на услуги за онлайн търговия да предприемат обширни мерки за проверка на самоличността и личните данни на търговците. Събирането на такава информация не само помага за предотвратяване на измами, но също така позволява на доставчика на търговски услуги да помогне на търговците да управляват риска по начин, който най-добре отговаря на тяхното финансово състояние.

Доставчиците на онлайн финансови услуги са длъжни да предлагат своите услуги еднакво и без да се засягат всички. В светлината на това, горепосочените мерки не трябва да затрудняват всеки, който е в неравностойно финансово или социално положение, да стане регистриран потребител, да открие и управлява сметка за търговия. Ние се ангажираме с най-висока дискретност и сигурност на данните, когато работим с чувствителните лични данни, които събираме от нашите клиенти. Докато спазваме указанията, описани по-горе, ние винаги поддържаме най-високите нива на поверителност и сигурност на данните.

Молим всички, които отварят сметка за търговия при нас, да ни предоставят определена информация, включително предпочитан метод за депозиране.

При депозиране на средства в търговска сметка ние молим да бъде предоставена следната документация: Лична карта – цветно копие отпред и отзад на валидна лична карта (може да бъде паспорт или шофьорска книжка). Доказателство за адрес – сметка за комунални услуги (телефон, електричество или подобни) или банково извлечение от последните 3 месеца, съдържащо пълното име и адрес.

Доказателство за плащане – трябва да се предостави за всяка нова кредитна/дебитна карта, която се използва за извършване на депозит в сметката за търговия.

Цветно копие от предната страна – показва само последните 4 цифри, дата на изтичане и име на картодържателя. Цветно копие на задната страна – показва само последните 4 цифри на картата и подписа.

Формуляр за декларация за депозит – трябва да се отпечата, попълни съответно, да се подпише (само на ръка) и да се изпрати след всеки депозит, направен в сметката за търговия. Можете да изтеглите формуляра от тук.