About Century Break Capital

Относно CenturyBreak Capital

Century Break Capital е специализиран и уважаван (CFD) доставчик. Компанията е създадена от млад IT екип, работил за google и Microsoft, специализиран в алгоритми и AI.

С нас търговците получават достъп до множество финансови пазари. Можете да търгувате с акции, валути, криптовалута, стоки и индекси с динамични спредове и както и да разчитате на експертна помощ от нашите съветници. Независимо от вашето ниво на опит, ще намерите съответното ниво на учебни материали и ще практикувате търговия с най-доброто от Century Break Capital.

Независимо дали са специалисти на компанията или активни търговци на платформата, нашата общност винаги е готова да работи рамо до рамо с търговците за подобряване на резултатите и печалбите.

Крайната цел на Century Break Capital е да предостави на клиентите модерна, лесна за използване и печеливша среда за търговия. От самото начало ние се стремим да издигнем търговците по целия свят до ранга на „Професионалисти“. Работата ни изисква много време, усилия и средства. Въпреки това, ние винаги се стремим да направим допълнителната миля и да ви предложим по-добри условия за търговия от средния брокер.

Ние не се стремим само да бъдем по-добри. Ние се стремим да бъдем най-добрите. Ще се радваме да сте до нас, докато постигнем това заедно.

За продукта:

Нашата AI програма е специално разработена да търгува в автономен режим без намесата на човешки фактори. Алгоритъм – мат обира микро вълните при движението на цената на крипто валутата, като генерира малка печалба в 5 от 7 делнични дни. Предимствата на нашата разработка е че не може да се различи от физически брокер на борсата при взимане на решения и като цяло комплексността на процеса. Разликата е, че са премахнати човешките негативни фактори, които биха могли да доведат до загуби за вас, като клиенти. Също така AI е разработен за вземане на комплексни решения при спекулация на пазара. Програмата е по-бърза и по-прецизна при изпълнение на задачата от всеки човек.

Продуктът е иновационен. Всеки, който реши да се включи ще бъде част от експеримент, в който се прилагат идеи и технологии от 2022-2023, които до сега дори не са и изучавани.

За процеса:

Влагайки средства в проекта ние ви осигуряваме място сред нас като съдружници в компанията, вписани в Търговския регистър, заедно със всички други инвеститори. Винаги може да увеличите своя дял, като не ви съветваме да ставате мажоритар в нашата компания. Обезпечаването на вашите средства се изразява в изплащане на дивидент на всяко тримесечие на база общия доход генериран от алгоритъма. Очаква се компанията на бъде листната на Българска Фондова Борса в началото на 2024, като тогава IPO цената няма да бъде по-ниска от това, което сте платили за дял от компанията.

MiFID II в Европа

Директивата за пазарите на финансови инструменти 2014/65/ЕС (MiFID II ) беше приета от Европейския парламент и Съвета и влезе в сила на 3 януари 2018 г. Тя регулира пазарите на финансови инструменти за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности в рамките на Европейски съюз и Европейско икономическо пространство (ЕИП).

Основната цел на MiFID II е да хармонизира управлението на финансовите пазари и да повиши ефективността, да подобри финансовата прозрачност, да увеличи конкуренцията и да предложи по-голяма защита на потребителите в инвестиционните услуги. Съгласно MiFID инвестиционен посредник може свободно да предоставя своите услуги на територията на друга държава членка или трета страна, при условие че тези услуги са обхванати от разрешението на инвестиционния посредник. Оторизираната компания отговаря напълно на общоевропейските изисквания за прозрачност и добро поведение и следователно има право да предоставя трансгранични услуги. Нашият инвестиционен посредник напълно отговаря на приложимите изисквания на MIFID II.