Жилищните кредити в България достигнаха най-високото си ниво от 14 години насам.

През октомври 2023 г. стойността на предоставените жилищни кредити възлиза на 10,2 млрд. лева, което представлява увеличение от 19,2% спрямо същия месец на предходната година. Това е най-високият темп на растеж на жилищните кредити от 2009 г. насам. Основните фактори, които допринасят за този ръст, са ниските лихвени проценти и нарастващото търсене на жилища. Лихвените […]